poniedziałek, 16 lutego 2015

Koloowy kwiecień i Maj /colorful April and May

Znów z opóźnieniem, ale tak bywa w życiu, a w mojm scrapowaniu chodzi głónie o zabawę, więc stwierdziłam że niczego na siłę =p

Again late, but that happens in life =p and in my scraping is coming about having fun . I started to think that there was nothing to force = p


Bez zbędnego przedłużania. Kolejne dwie stronki mojego Memory Jurnal Arta kwiecnień i maj. Pogoda w 2014 była w tych miesiącach różna jednak to miesiące wiosny w pełnym rozkwicie, dlatego mój kwiecień i maj w barwach wiosenno radosnych :)

The next two pages of my Memory Journal Art show April and May. The weather in 2014 was varies, however, these months are the months of spring in full bloom, that is why my April and May are in the colors of spring and happiness :)
Wpis przedstawia szczęście... układankę z najdrobniejszych elementów, jak chwil czy ulotnych momentów, które w połączeniu tworzą nasze szczęście :)

Entry represents happiness ... a puzzle with the smallest elements as fleeting seconds and moments that are combined to create our happiness :)Początkowo planowałam kwadraty powycinać z kolorowych papierów scrapowych i poukładać je wg barw. Jedak brakowało mi konkretnych odcieni, dlatego końcem końców pomalowałam wszystko farbami akrylowymi. Najmniejsze kwadraciki mają boki 2mm .

Originally I planned to cut squares of colorful scrap-papers and sort out them by color. However, I lacked the specific shades, so after all I painted with acrylic paints. The least squares have the 2mm sides.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz