czwartek, 21 maja 2015

Opakowania po soczewkach jako ozdobne magnesy :)/ Decorative magnets

Hej Wszystkim :)
 
Recyklingowych pomysłów ciąg dalszy ;p Od jakiegoś czasu zbierałam opakowania po soczewkach kontaktowych i w końcu nadszedł odpowiedni czas by stworzyć z nich coś pożytecznego - ozdobne magnesy :)
 
 
 
Continued recycling ideas ;p For some time I collected packaging from contact lenses and finally come the right time to create something useful from tchem - a decorative magnets ;)
 
 
Najpierw wycięłam z opakowania wystającą część.
First I cut out from the packaging the protruding part.
 
 
 
Ponieważ plastik po soczewkach jest nieco mleczny, zdecydowałam się przetestować 2 rodzaje ozdabiania. W jednym przyklejałam papierowe kwiatki bezpośrednio do wnętrza w kolejnym po prostu od spodu podkleiłam kawałek papieru scrapowego.
Because the plastic after the contact lens is a bit milky, I decided to test 2 types of decorating. In one I adhering a paper flowers directly to the inside in the other I just glued the piece of Scrapbooking Paper on the bottom.
 
 
Potem odrysowałam na papierze wielkość mojej "kopuły" i wycięłam ozdobnymi nożyczkami odpowiedni kształt. Na koniec od spodu podkleiłam mate magnetyczną i gotowe :)
Then I drew on paper the size of my "dome" and then I cut out with decorative scissors a proper shape. At the end of the bottom nakleiłam piece of magnetic mats and ready :)
 
 
 

Użyte materiały/ I used :
- Basic Grey RSVP Crepe Paper
- Studio Light Paper Pad Design Nr. 10
Dovecraft Cupcake Boutique Paper Blossoms

Słonecznie pozdrawiam :D
Sunny greetings :D
Aditu- Kasia
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz